TTK - UFRS

Manşet

TTK - UFRS

MANŞET

Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) - Uluslararası ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (UFRS-TFRS) bir çok alanda yeni düzenlemeler yapılarak ticari işletmelerin içeriğini önemli ölçüde değiştirecektir.

Image description

MİKRO, bu değişim sürecine hazır bir yazılımdır.