Yandex.Metrica

PROJE YÖNETİMİ

Hizmetlerimiz

PROJE YÖNETİMİ

HİZMETLERİMİZ

Günümüzde yazılım projeleri kapsam, süre, çalışan sayısı ve maliyet açısından ciddi büyüklüklere ulaşmıştır. Bununla birlikte genellikle bütçesini aşar, hedeflenen sürede tamamlanamaz veya başlangıç hedeflerinden uzaklaşmış durumdadır. Gartner Institute’un BT sektörü araştırmasında projelerin %74’u başarısız ya da maliyet/zaman hedeflerini aştığı görülmektedir. BT projelerinin %51’i hedeflenen özelliklerin %75’ini ancak karşılamakta ve bütçesini %200 oranında aşmaktadır.

Projelerdeki başarısızlık genellikle birbirine zincirleme bağlı pek çok etkenden oluşmaktadır. Ancak proje yönetiminin yeterli olmaması ve zamanında alınmayan tedbirler, durumun tespit edilememesi projeyi kriz noktasına getirmektedir.

Image description

Gökkuşağı olarak 7 yıl ve 500 ü aşkın müşteri ile bir çok sektörde gerçekleştirilen proje deneyimini paylaşmak şirketimizin önemli hedeflerindendir.

Danışmanlık Akışımız...

Üst yönetim ile birlikte Proje ön hazırlığı
Proje başlatma, yürütme, kontrol ve sonuçlandırma koşullarının belirlenmesi
Proje planlamasının yapılması
Proje iş adımlarının belirlenmesi
Proje risklerinin belirlenmesi
Proje takip yöntemlerinin belirlenmesi
Proje performans kriterlerinin belirlenmesi
Proje yönetim değerlendirmelerini içeriği ve yönlendirilmesi